På vilket sätt skiljer sig Eliminationen av ett läkemedel om det är vattenlösligt resp fettlösligt?

av Mathilde / 2022-01-03

På vilket sätt skiljer sig Eliminationen av ett läkemedel om det är vattenlösligt resp fettlösligt?

På vilket sätt skiljer sig Eliminationen av ett läkemedel om det är vattenlösligt resp fettlösligt?

Fettlösliga läkemedel tenderar att först metaboliseras till mer vattenlösliga substanser innan metaboliterna utsöndras via njurarna. Mer vattenlösliga substanser utsöndras i högre utsträckning oförändrade direkt via njurarna.

Vad händer i Betasönderfall?

Betasönderfall, även β-sönderfall, är inom kärnfysiken ett radioaktivt sönderfall som innebär att en atomkärna sönderfaller genom att avge en betapartikel, det vill säga en elektron eller positron. Som regel hamnar dotterkärnan i ett exciterat tillstånd och avger därför omgående gammastrålning. Med detta i åtanke, vad menas med halveringstid quizlet? Halveringstiden är ett begrepp som beskriver hur lång tid det tar innan koncentrationen av ett läkemedel i blod har minskat till hälften. Kommentar: Halveringstiden är ett uttryck för hur snabbt ett läkemedel elimineras från blodet och hur det distribueras i kroppen.

Därefter, vad är marie curie mest känd för?

Marie Curie upptäckte två helt nya radioaktiva grundämnen, radium och polonium. Hon un- dersökte det sedan tidigare kända radioaktiva grundämnet uran och upptäckte att det var be- tydligt mer radioaktivt än förväntat. Hon an- tog då att det fanns andra mer radioaktiva äm- nen uppblandade med uranet. Vilket grundämne är mest radioaktivt? Det radioaktiva grundämnet astat är ett av världens mest sällsynta ämnen. Nu har forskare från Göteborgs universitet lyckats skapa små mängder av ämnet – och kan studera dess kemiska egenskaper. Det finns bara 70 mg astat i jordskorpan, så ämnet är extremt ovanligt.

På motsvarande sätt, hur kan man mäta radioaktivitet?

När man skall mäta strålning eller radioaktivitet använder man en detektor eller en dosimeter. Detektor används för att söka av områden eller varna för strålning. Dosimeter används för att logga och varna för personlig exponering. Hur mycket radioaktiv strålning Tjernobyl? Strålningsmätningar i Sverige den 1-8 maj 1986 visade de högsta värdena i närheten av centrala Gävle med 4 µSv/h uppmätt som medelvärdet över större områden. Lokalt överskred värdena 10 µSv/h. Dessa områden hade regn den 28-29 april 1986. Dosen varierade från 0,1 µSv/h i Stockholm till 5 µSv/h i Tärnsjö.

Dessutom, hur mycket radioaktiv strålning är farlig?

Strålsjuka. Ifall hela kroppen exponeras för en mycket hög stråldos (över en sievert, det vill säga 1000 millisievert) under en kort tid, utvecklas strålsjuka. En stråldos på mer än 8 sievert under en kort tid leder med stor sannolikhet till döden. Hur fungerar radioaktiv strålning? Joniserande strålning är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer som den träffar och förvandla dem till positivt laddade joner, jonisering. Exempel på joniserande strålning är röntgenstrålning och strålning från radioaktiva ämnen som uran i kärnkraftverk.

Med hänsyn till detta, Är kylvattnet radioaktivt?

Kylvattnet innehåller ingen radioaktivitet från kärnkraftverket. Men på samma ställe som kylvattnet släpps ut till havet igen, släpper man även ut så kallat utsläppsvatten (alltså resterande 0,01% av det totala vattenutsläppet).

På vilket sätt skiljer sig havsanemoner från vanliga koraller?

Frågor och svar

200 mil långt korallrev som är känt för sin artrikedom. Ge ett exempel på ett koralldjur som... Läs mer »

Genny . 2022-01-26

på vilket sätt skiljer amfibier sig från reptiler

Skillnaden

Amfibier har slät, klibbig, fuktig och mycket porös hud för att utföra de olika funktionerna, medan... Läs mer »

Rose . 2022-07-13

Varför kallas läkemedel som kan vara aktuella vid demenssjukdom för symtomlindrande läkemedel?

Frågor och svar

Symtomlindrande läkemedel vid demens Används vid Alzheimers sjukdom och Lewykroppsdemens. Läkemedlen... Läs mer »

Lorelei . 2022-05-31

Hur gör du för att bredda en kolumn Det finns flera sätt vilket sätt är fel?

Användbar information

Gör något av följande:Om du vill ändra bredden på en enskild kolumn drar du skiljelinjen på... Läs mer »

Arlene . 2022-02-13