På vilket sätt var grekerna viktiga för vetenskapens utveckling?

av Kalila / 2021-11-11

På vilket sätt var grekerna viktiga för vetenskapens utveckling?

På vilket sätt var grekerna viktiga för vetenskapens utveckling?

Utan grekerna hade vi idag möjligtvis inte utvecklats så pass mycket då vi inte hade haft grunden ur ett vetenskapligt perspektiv. Grekerna valde att släppa tron om myter samt andra berättelser och började istället att undersöka och upptäcka det vi idag kallar för vetenskap.

Vad betonas under antiken?

Under antiken fanns andra ideal för konsten än i vår tid. Det originella var inte på samma sätt eftersträvansvärt medan efterbildandet, imitatio, av de mest lyckade konstverken ofta var en grund i skapandet. Vilka kunde läsa på medeltiden? Det var också kyrkan som hade hand om utbildningen, men det var endast rika människor och flamförallt män som utbildades. Vanligast var att man läste teologi men man kunde även läsa medicin och juridik. De första universiteten kom runt 1000 talet. De som fick utbilda sig var ofta adelsmän eller liknande.

Med tanke på detta, vilka författare från medeltiden känner vi till?

Många författare till medeltidens stora litterära verk är anonyma. Några av västvärldens mest uppburna författare verkade under medeltiden: Thomas av Aquino, Pierre Abélard, Franciskus av Assisi, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Thomas av Celano, Giovanni Boccaccio, Snorre Sturlasson, Ebbe Skammelsson med flera. Hur har medeltiden påverkat vårt samhälle? Myten om medeltiden som en mörkertid lever kvar än idag. Självklart fanns det elände, fattiga människor och förtryck, men det var också en ljus, öppen och dynamisk tid. Under medeltiden förändras samhället i Sverige på många olika sätt. En ny religion fick fäste i landet, kristendomen, och en statsmakt växte fram.

Hur speglas antikens Hjälteideal i Troja?

Hjältarna framställs som stridslystna snarare än ädla. Beskrivningar från strider dyker regelbundet upp och är ofta mycket råa. Perifraser används i riklig mängd, då någon stupar på stridsfältet kan det heta "av natt omhöljdes hans ögon"1 (omskrivning för att dö). Vem är hjälten i Iliaden? Akilles (grekiska Ἀχιλλεύς), även transkriberat Akilleus var den grekiska mytologins störste hjälte, och huvudperson i Homeros verk Iliaden.

Och en annan fråga, vilken roll spelar gudarna i troja och antiken?

Vilken roll spelade Gudarna in i det Trojanska kriget? Gudarna var grunden till det trojanska kriget eftersom prins Paris behövde välja vem som var vackrast mellan tre gudinnor. Under kriget så valde Gudarna sidor, t. ex tyckte Athena bäst om grekerna, Ares stöttade trojanerna. Hur kan man förklara grekernas öppna och nyfikna förhållande till världen? Hur kan man förklara grekernas öppna och nyfikna förhållande till världen? Många grekiska filosofer hade en massa teorier om världen som i den moderna vetenskapen har blivit bekräftade. De funderade mycket över varför världen var som den var eftersom deras gudar inte bekräftade en skapelse av jorden.

Därmed, vad menas med den hellenistiska tiden?

Hellenismen är den tidsepok i antikens historia som börjar med Alexander den stores död 323 f.Kr. och slutar cirka 30 f.Kr. Under denna period kom sociala och kulturella mönster som utvecklats ur grekiska traditioner att dominera stora delar av Medelhavsområdet och nuvarande Iran, Irak och Afghanistan.

På vilket sätt märktes det att grekerna under antiken var religiösa?

Frågor och svar

Till gudarna offrade man. Ofta delade man på offret, en del brändes som offer till guden och... Läs mer »

Yvonne . 2022-02-12

På vilket sätt inspirerades romarna av grekerna?

Frågor och svar

Av grekerna ärvde romarna till exempel tempel-, teater-, palats-, privathus- och basilikaarkitekturen,... Läs mer »

Jaymee . 2022-05-02

På vilket sätt var ozonskiktet viktigt för livets utveckling?

Frågor och svar

På vilket sätt var ozonskiktet viktigt för livets utveckling? Ozonskiktet skyddar livet på... Läs mer »

Cayla . 2022-01-23

På vilket sätt är nunnor och munkar viktiga inom buddhismen?

Frågor och svar

Munk- och nunneidealet värderas högt inom buddhismen eftersom munkar och nunnor anses ha nått... Läs mer »

Estelle . 2022-07-05