Vad är skillnaden mellan artros och artrit?

av Torrie / 2022-05-21

Vad är skillnaden mellan artros och artrit?

Vad är skillnaden mellan artros och artrit?

Artros, artrit, ledgångsreumatism, osteoporos, osteoartrit, ankyloserande spondylit, reumatoid artrit… Kärt barn har många namn? Nej, det stämmer förstås inte alls här. Dels för att det handlar om väldigt besvärliga sjukdomar som väl knappast är någon särskilt kär. Dessutom är inte alla dessa begrepp olika namn på samma sjukdom – även om en del utav dem är det. Men dessa sjukdomar är bara några av alla som påminner om varandra och ofta blandas ihop. Symptomen kan många gånger vara väldigt lika, och många av sjukdomarna kan även ha flera olika namn, vilket förstås gör det ännu lättare att blanda ihop dem.

Men det är bra att känna till skillnaderna, inte minst om man har någon av dessa sjukdomar eller misstänker att man har det. Självklart är det ändå en läkare som ska utreda och behandla sjukdomen, men det finns ändå fördelar med att känna till skillnaderna. På så sätt blir det lättare för dig att själv avgöra vilken av sjukdomarna som det är troligast att du har, och det gör det kanske något lättare om man senare får den diagnosen. Det är dessutom en stor fördel att känna till sjukdomarna lite, att veta vad de innebär och hur de behandlas. Dels för att vara förberedd, men även för att man sällan hinner få särskilt mycket information hos läkaren.

Här kommer vi dock att inrikta oss på artros och artrit. Vi kommer att reda ut skillnaderna mellan dessa två sjukdomar, men du kommer också att få veta hur de påminner om varandra och vilka likheter det finns mellan dem. Därmed kommer vi alltså gå igenom symptom på artros och artrit, och hur man känner igen dessa sjukdomar, samt vad man kan göra åt dem – dels hur de behandlas, men också vad man kan göra själv för att lindra besvären.

En skillnad mellan artros och artrit är vilka leder som drabbas, vid artros är det oftast enstaka leder medan det vid artrit handlar om många. Artrit kan dessutom ge andra symptom så som trötthet, sjukdomskänsla, och så vidare.

är den vanligaste ledsjukdomen i världen. Ungefär var fjärde person över 45 år i Sverige har artros, som man känner till. Utöver det tillkommer de som ännu inte har fått veta att de har artros. De flesta är över 50 år när de får artros, men det kan komma betydligt tidigare än så. Dock handlar artros inte om ålder – det anses inte tillhöra det naturliga åldrandet, utan är en sjukdom som har andra orsaker. Skador, ärftlighet, tungt arbete, och är några orsaker. Sjukdomen kan drabba alla leder i kroppen, men knä och höft är vanligast. Artros går inte att bota, men rätt behandling kan lindra besvären och smärtan.

är ovanligare än artros, och det är en inflammatorisk sjukdom som drabbar många – eller alla – leder i kroppen. Det är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att ens eget immunförsvar attackerar leden. Artrit ger fler symptom än artros, och inte enbart symptom omkring lederna så som smärta och stelhet. Trötthet och sjukdomskänsla är vanliga symptom när man har artrit. Precis som artros så är artrit en sjukdom som inte kan botas, men man kan lindra besvären och smärtan samt bromsa sjukdomen innan lederna blir förstörda.

Artros och artrit fungerar på olika sätt. Vid artros så har brosket brutits ned, vilket gör att motståndet i leden ökar när den används. Detta orsakar alltså smärta och obehag, och kan även resultera i att ledernas form ändras till slut. Artrit handlar däremot om att en kronisk inflammation i lederna gör att hela leden bryts ned. Vid artrit är smärtan ofta mer intensiv, och oberoende av om man rör på sig eller vilar. Den kan påverka vardagen och försvåra, eller till och med förhindra, sådana enkla saker som att ta sig upp ur sängen eller borsta tänderna.

Vanligtvis är smärtan det som gör att man upptäcker artros och artrit. Man kan till exempel få ont i knät när man går i trappor eller bär tungt. Det är vanligt att artros kommer successivt, till en början känner man kanske bara av det någon gång ibland när man bär tungt eller på annat sätt överanstränger leden, men senare kan smärtan uppstå vid allt mindre ansträngning – eller till och med vid vila.

Artros och artrit visar sig dock på olika sätt. Artrit ger ofta en mer intensiv smärta, det gör ont i flera leder och oberoende av ansträngning eller vila. Dessutom finns många andra symptom när det gäller artrit. Artros är mer centrerad till en eller ett par leder och ger främst smärta. Det gemensamma är att båda sjukdomarna ger smärta i leder, så om man enbart har det symptomet så kan det vara svårt att avgöra om det rör sig om artros eller artrit. Därför är det viktigt att uppsöka läkare så att man kan göra en utredning, och därefter behandla sjukdomen.

Här är några exempel på symtom vid artros:

 • Stelhet.
 • Svårigheter att röra sig.
 • Smärta.
 • Akut smärta.
 • Svullnad.
 • Ömmande leder.
 • Morgonstelhet.
 • Svårigheter att gå i trappor.

Och här är några exempel på symptom vid artrit:

 • Värk.
 • Stelhet.
 • Svullna och ömma leder.
 • Trötthet.
 • Morgonstelhet.
 • Lederna på båda sidor av kroppen drabbas, till exempel såväl höger hand som vänster hand.
 • Reumatiska noduli, det vill säga små knutor under huden på händer och armbågar.
 • Allmän sjukdomskänsla.
 • Svårigheter att utföra även enklare och vardagliga sysslor, som att diska eller borsta tänderna.

Som vi nämnde tidigare så är både artros och artrit kroniska sjukdomar, de går alltså inte att bota. Men det finns effektiva behandlingsmetoder, och ofta måste man kombinera flera olika typer av behandlingar – till exempel mediciner och besök hos sjukgymnast eller träning.

Man kan operera artros, men med det sagt är det ändå sällan man gör det. Och även om man opererar så finns artrosen ändå kvar, men besvären kan bli något bättre. Det går alltså inte att operera bort artros, och även om man opererar så kan artrosen bli sämre med tiden. Därav väljer man ofta andra behandlingsmetoder.

Behandling med läkemedel är vanligt, och då såväl smärtstillande som antiinflammatoriska läkemedel. Om man är överviktig så behöver man gå ned i vikt, och då kan man få hjälp av en dietist och även sjukgymnast. Men just sjukgymnast är det vanligt att man får besöka oavsett. Om man har svårt att röra sig kan man behöva gånghjälpmedel.

Rörelse är ofta en viktig del av behandlingen, även om det kan göra ont att röra sig. Det är inte farligt även om det är jobbigt, och det är viktigt att man inte blir för stillasittande på grund av smärtan eftersom det då kan bli värre. Det kan vara bra att få hjälp av en sjukgymnast så att man lär sig att träna på rätt sätt, men det är även viktigt att träna på egen hand.

Även när det gäller artrit så kan man behöva kombinera flera olika behandlingar, det är faktiskt ännu vanligare vid artrit och det finns även flera sätt att behandla det på. Även här är träning väldigt viktigt, såväl med en sjukgymnast som på egen hand. Läkemedel är också vanligt, och precis som vid artros så handlar det om såväl smärtstillande som antiinflammatoriska läkemedel. Man försöker dämpa inflammationen och få smärtan att minska – eller allra helst försvinna helt.

Utöver smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel så kan man även få kortisontabletter under en tid, eller få kortisoninjektioner direkt i själva leden. Detta kan behövas om inflammationen är svår, och då bara under en viss tid. Eftersom artrit kan öka risken för benskörhet så är det viktigt att man får i sig tillräckligt med kalcium och D-vitamin, antingen genom kosten eller i form av kosttillskott. Det finns även läkemedel som kan minska risken för benskörhet, och fysisk aktivitet hjälper också till att minska risken för benskörhet.

Det finns även flera kirurgiska ingrepp som kan behövas, för att till exempel minska smärta eller förebygga felställningar och skador. Det finns även många andra anledningar till att man kan behöva opereras, men det är långt ifrån alla som behöver göra det. Många gånger räcker det med till exempel läkemedel och fysisk aktivitet, eller någon annan behandling.

Det är alltid viktigt att träffa en läkare om man har eller misstänker att man har artros eller artrit, eller om behandlingen inte fungerar. En läkare måste undersöka och utreda, för att man ska veta vad det egentligen är man har – och för att kunna behandla sjukdomen på rätt sätt. Därefter är det läkaren, i samråd med patienten, som avgör vilken behandling som är mest lämplig. Om man ändå inte blir bättre så bör man uppsöka läkare igen, för att få hjälp att hitta någonting som fungerar.

Men med det sagt så finns det förstås mycket du kan göra själv också, och det är viktigt att man faktiskt gör det man kan. Om man är överviktig så bör man börja med att gå ned i vikt, det är väldigt viktigt. Självklart kan det vara svårt, men det finns hjälp att få. En dietist kan hjälpa dig med kosten, och en sjukgymnast kan visa vilken typ av träning som passar bra utifrån din sjukdom och vad du klarar av.

Att träna är viktigt oavsett om man är överviktig eller inte, det kan lindra smärtan och motverka stelhet. Det är vanligt att det gör ont när man tränar, men det är ändå viktigt att göra det – och det är inte farligt. Om man är osäker på vilken typ av träning man kan utföra så kan sjukgymnasten hjälpa till. Det finns många bra övningar som passar bra vid artros och artrit och som kan göras hemma.

Slutligen är det viktigt att hålla sig till sin behandlingsplan, att ta de läkemedel som läkaren har skrivit ut och så vidare. De flesta som får hjälp med sin artros eller artrit blir betydligt bättre, slipper en stor del av smärtan – eller blir helt smärtfria. Men det är som sagt viktigt att hålla sig till behandlingsplanen, hålla sig aktiv, och uppsöka läkare igen om behandlingen inte hjälper.

Artros och artrit är två olika sjukdomar, men som båda ger smärta i leder. Behandlingen kan många gånger vara densamma för båda sjukdomarna, men det är väldigt individuellt hur man behandlar sjukdomarna. I övrigt är sjukdomarna också väldigt olika, de fungerar på olika sätt och symptomen skiljer sig åt.

Artros innebär att brosket har brutits ned, vilket orsakar smärtan i leden. Det kan bero på till exempel tungt arbete, skador, eller övervikt. Det är som vanligast bland människor över 50 år, men det beror inte på det ålder – det är inte en del av det naturliga åldrandet, utan är en sjukdom. Och även personer som är betydligt yngre än 50 år kan få artros.

Artrit är en inflammatorisk sjukdom, och som drabbar själva lederna. Och vid artrit drabbas många, eller alla, leder. Vid artros handlar det om en eller ett fåtal leder. Vid artrit är smärtan ofta väldigt intensiv och kan göra att man får svårt att klara av även enklare sysslor. Smärtan är även konstant, och det har ingen betydelse om man rör på sig eller är stilla. Dessutom ger artrit ofta flera symptom än artros – till exempel trötthet och allmän sjukdomskänsla.

Något som är gemensamt för sjukdomarna är dock att de är kroniska, det går alltså inte att bota dem. Men det finns väldigt effektiv behandling, och man kan bli mer eller mindre smärtfri med rätt behandling. Därför är det viktigt att söka hjälp om man misstänker att man har artros eller artrit, så att en läkare kan göra en utredning och ta reda på om man har någon av sjukdomarna – och i så fall vilken – och även lägga upp en behandlingsplan. Om behandlingen inte hjälper är det också väldigt viktigt att uppsöka läkare på nytt för att kunna testa någonting annat. Såväl artros som artrit kan vara väldigt besvärligt att leva med, men det är viktigt att komma ihåg att man inte ska behöva leva med svår smärta – det finns hjälp att få.

Skillnaden mellan artrit och artros

Skillnaden

Artrit är en allmän term som beskriver inflammation i lederna. Artros, även kallad degenerativ ledsjukdom,... Läs mer »

Georgeanne . 2022-07-06

Skillnaden mellan reumatoid artrit och artros

Skillnaden

Artros uppstår när den släta broskfogens yta slits ut. Artros börjar vanligtvis i en isolerad led.... Läs mer »

Ellene . 2022-04-09

Skillnaden mellan artros och reumatiod artrit

Skillnaden

Huvudskillnaden mellan artros och reumatoid artrit är orsaken bakom ledssymptomen. Artros orsakas av... Läs mer »

Mel . 2022-06-17

Skillnaden mellan artros och reumatoid artrit

Skillnaden

Huvudskillnaden mellan artros och reumatoid artrit är orsaken bakom ledssymptomen. Artros orsakas av... Läs mer »

Meggy . 2022-01-02