Vad är skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor?

av Jordana / 2021-11-27

Vad är skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor?

Vad är skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor?

Idag är det väldigt vanligt att man besöker en naprapat eller en kiropraktor titt som tätt. Att efterfrågan på sådana tjänster ökar är inte så konstigt med tanke på hur mycket vi sitter still idag, och de stela kroppshållningarna vi har framför våra skärmar. Trots att många idag är bekanta med orden naprapat och kiropraktor, är det kanske inte alla som vet vad skillnaden mellan dessa två är. Det är inte heller helt ovanligt att man blandar ihop de två med varandra och att man glömmer vilken som var vilken.

Trots att benämningarna skiljer sig åt i orden så finns det faktiskt en hel del likheter mellan yrkena, så att man kan blanda ihop de är ju helt förståeligt. Är du intresserad av att veta vad skillnaden är, och reda ut den lite oklara frågan, så har du hittat alldeles rätt!

Kort och gott kan man säga att skillnaden mellan en naprapat och en kiropraktor är att en naprapat behandlar muskler, medan en kiropraktor har mer fokus på att justera ryggen. Detta är såklart en väldigt enkel sammanfattning, och vi ska gräva djupare i ämnet.

Så vill du för en gångs skull lära dig skillnaden, så att du kan komma ihåg det till nästa frågesport (!?), ska du stanna kvar här hos oss. Vi hoppas att denna artikel ger dig det du söker, och att du får svar på dina frågor!

Naprapat är yrkestiteln på en person som jobbar med . Ordet naprapati kommer från tjeckiskans ord ”napravit”, som betyder ”att korrigera”. Och det är precis vad naprapater gör; korrigerar våra kroppar för att förebygga, behandla, och rehabilitera smärtor och obehag. Alltså för att motverka våra funktionella besvär.

Naprapati har faktiskt sitt ursprung från kiropraktiken, vilket ger oss en väldigt logisk förklaring till att de är så lika. Den uppkom under tidigt 1900-tal i USA, och då skulle naprapaterna bara fokusera på rygg och leder, och fick bara använda händerna. menas alltså kroppens mjuka delar så som ligament, bindväv, och muskler.

Fram till idag har naprapatin utvecklats en del när det gäller vilka behandlingsmetoder som används, och begränsningen av behandlingsområden har också hämmats. Från början jobbade man bara med händerna och gav behandling i form av massage, och ibland genom att töja och stretcha kroppen. Nuförtiden är det vanligt att man som naprapat breder ut sina vingar och nischar in sig på andra behandlingsformer, och att man i kombination med de klassiska metoderna även använder sig av elektriska impulser eller ultraljudsvågor. Alltså har även naprapatin hängt med i den tekniska evolutionen.

En naprapat jobbar kort och gott med att mjuka upp våra kroppar genom att behandla de mjuka delarna runt våra leder. Om lederna är stela kan man få svårt att röra på sig, och det gör ofta ont och kan vara till stora besvär i vardagen. Syftet med naprapatin är alltså att man behandlar kroppen för att den ska fungera som vanligt och i full funktion, samt att man även förebygger framtida besvär.

Kiropraktor är yrkestiteln på en person som jobbar med kiropraktik. Ordet kiropraktor kommer ifrån grekiskans ”chiro”, som betyder ”händer”, och grekiskans ”praktos”, som betyder ”att göra”. Den sammansatta meningen blir då ungefär ”göra med händerna”, vilket ju är precis vad kiropraktik är. Som sagt så har naprapatin sitt ursprung från kiropraktiken, och då kan väl nästan vem som helst förstå att kiropraktiken då uppkom innan dess. Även denna behandlingsform har sitt ursprung i USA och uppkom faktiskt så tidigt som sent 1800-tal, om man nu kan säga så!?

En kiropraktor har från start haft sitt främsta fokus på våra ryggar, och de arbetar med att justera besvär och smärtor som uppstår i eller från ryggen. Eftersom de flesta av våra kroppsliga besvär har sitt ursprung från kotorna i ryggen kan en kiropraktor även behandla problem som egentligen inte har direkt med ryggen att göra, men som har sin början där.

Förut kunde en kiropraktor kallas för ”kotknackare”, då de arbetade väldigt fokuserat på just kotorna. Du kanske kan känna igen detta uttryck, då man ofta pratar om att ”man ska gå till kiropraktorn och knäcka ryggen”. Detta var dock ett väldigt nedsättande uttryck som inte var så uppskattat av utövaren, så det är ingen smart idé att börja kalla kiropraktorer för kotknackare idag inte!

Likt naprapatin så har kiropraktikens behandlingsformer utvecklats fram till idag, vilket innebär att även en kiropraktor kan behandla andra delar än ryggen. Idag kan de precis som naprapaterna behandla våra mjuka delar genom att ge massage eller töja och stretcha, vilket ju är bra då det inte alltid är själva leden, eller kotan, som behöver direkt justering.

Så vad är då egentligen ? De låter ju som att de i princip utför samma sak!? Och ja, så är det ju faktiskt nästan. Idag har de båda yrkesformerna tagit del av varandra och på så sätt smält samman betydligt mer än vad de gjorde från början. Men man skulle kunna säga att den stora skillnaden är att kiropraktiken har ett större fokus på själva ryggen och besvär som uppstår därifrån, medan naprapatin fokuserar mer på kroppens muskler och runt våra leder.

Tron om att en kiropraktor bara knäcker kotor, och att en naprapat bara masserar för att mjuka upp, stämmer alltså inte helt. För vissa terapeuter stämmer det, men för de flesta inte då många vidareutvecklas och specialiserar sig.

Dock är det ju inte så konstigt att de är svåra att skilja åt, eftersom de båda är en typ av behandlingsform som ska förebygga, behandla, och rehabilitera våra kroppar genom att justera och mjuka upp leder och muskler. Syftet med de olika behandlingsformerna är också de samma, då de båda används för att ta bort smärta, för att återställa kroppens funktion så att den fungerar normalt, och för att förebygga att liknande besvär uppstår i framtiden.

Att de är så lika är ju ändå inte så konstigt eftersom den ena föddes ur den andra fast som en utvecklad form, som hade samma grundsyfte men arbetade på annat sätt. Det är på senare tid som de två yrkesformerna snärjt in sig i varandra genom att kiropraktiken expanderat sina behandlingsområden och tagit sig an samma metod som naprapatin.

Eftersom de två har så pass lika behandlingssätt idag, där ingen av dem har en behandlingsteknik som inte utövas av den andra, så kan man i princip få samma behandling hos en naprapat som man kan få hos en kiropraktor. Detta kan göra att man kanske inte vet vem man ska besöka för att få bäst hjälp mot sina besvär, vilket såklart kan kännas rörigt. Om du är osäker på vilket av yrkena du ska välja är det lättast att fråga både en naprapat och en kiropraktor om de kan hjälpa dig med dina besvär. Ofta har en terapeut specialiserat sig på ett visst område för att kunna ge bästa möjliga behandling för just det.

Med andra ord är det vanligast att både naprapater och kiropraktorer håller på med den ursprungliga arbetsformen, alltså att en naprapat arbetar med både manipulation (justering av kotor) och massage, samtidigt som kiropraktorn oftast enbart behandlar med manipulation. Vill du få extra råd och tips om vem du ska vända dig till för att motverka dina besvär så kan du alltid rådfråga en läkare. De vet ofta om det finns några specialister inom området och som i så fall kan vara det bästa alternativet.

Okej, det kanske låter krångligt det här med kiropraktik och naprapati. För att ge er en kort och förenklad sammanfattning så är de båda två yrkesformer som behandlar våra kroppar genom justering och uppmjukning av muskler, kotor, och leder. En naprapat har sitt främsta fokus på att mjuka upp de mjuka delarna runt våra leder. Däremot kan de även använda manipulation för att behandla besvär i rygg och andra delar av kroppen.

En kiropraktor har sitt främsta fokus på justering av ryggen där de oftast använder manipulation. Men de kan även behandla likt en naprapat för att mjuka upp leder och muskler. Alltså, de båda yrkesformerna är ganska lika och kan använda samma behandlingsformer för att behandla samma typer av besvär. Men trots det så är det väldigt vanligt att de var för sig istället specialiserar sig på en viss behandlingsteknik för att bli så bra som möjligt på ett visst område.

Vad är skillnaden på naprapat och kiropraktor?

Skillnaden

Hos naprapaten får du ofta möjlighet till dessa behandlingstekniker: Ledjustering, mobilisering, massage,... Läs mer »

Frannie . 2022-04-13

Vad är det för skillnad mellan kiropraktor och naprapat?

Frågor och svar

Sammanfattat skulle man säga att en kiropraktor jobbar med att justera ryggen och en naprapat... Läs mer »

Ashley . 2021-11-30

Vad är bäst kiropraktor eller naprapat?

Frågor och svar

Hos naprapaten får du ofta möjlighet till dessa behandlingstekniker: Ledjustering, mobilisering,... Läs mer »

Ammamaria . 2021-12-05

Kan man träna efter naprapat?

Frågor och svar

Oftast bör träning undvikas samma dag som du fått naprapatbehandling för att kroppen skall... Läs mer »

Petunia . 2022-04-22