I vilka hus finns radon?

av Corly / 2022-04-29

I vilka hus finns radon?

I vilka hus finns radon?

vanlig källa till radon är ett byggmaterial som kallas blåbetong och är ett slags lättbetong. Hus som är byggda mellan ca 1929 och 1975 kan ha blå lättbetong i väggar, bjälklag eller andra delar av byggnadskonstruktionen.

Vad kallades radon med ett äldre namn?

Äldre namn

Isotoperna 220Rn, 222Rn och 226Rn kallades i början toron, radon och aktinon beroende på preparatets sammansättning, men så småningom övertog namnet radon rollen som grundämnesnamn.
Hur mycket radon får man ha? Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid uppförande av ny byggnad eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR.

Var finns mest radon i Sverige?

Mycket höga radonhalter har uppmätts i hus byggda på grusåsar. Sandig morän, som är Sveriges vanligaste jordart, har en mer begränsad genomsläpplighet för transport av jordluft. Detta innebär att moräner vid normala radonhalter i jordluften inte bedöms vara högriskjordarter för markradon. Kan man bo i ett hus med radon? Om du bor i villa är det ditt eget ansvar att kontrollera om huset har för höga radonvärden. Kommunen kan i vissa fall begära att du ska kontrollera radonhalten i ditt hus eftersom de har tillsynsansvar för människors hälsa i byggnader, enligt miljöbalken.

Kan man köpa ett hus med radon?

När du köper ett hus är det viktigt att vara medveten om att radon inte räknas som ett dolt fel. Säljaren har inte heller någon skyldighet att berätta om det finns radon i huset. Därmed är det upp till dig som köpare att försäkra dig om att det inte finns för höga halter av radon. Vad är radon Detector? Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radon och radondöttrarna kan följa med inandningsluften in i lungorna. När de sönderfaller avges alfastrålning som kan orsaka skador i lungvävnaden, vilket kan leda till lungcancer.

Vad är för hög radonhalt?

Vid 800 Bq/m3 ökar risken med 128 procent (från basvärde 1 till 2,28). Risken för lungcancer är då ungefär dubbelt så hög som vid medelhalten för svenska bostäder (som är cirka 100 Bq/m3). Den som har en högre grundrisk att drabbas av lungcancer, till exempel en person som röker, är känsligare för radon. Med tanke på detta, vad är godkänd radonhalt? Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Radon är en osynlig och luktfri gas och det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta.

Folk frågar också hur mycket ska radonhalten ligga på?

En förhöjd radonhalt i hus kan ge ökad cancerrisk för särskilt lungcancer. Då man bor och vistas i huset en längre tid kan radon så småningom ge skador. Är man ickerökare så är risken mindre. Idag rekommenderas att man inte ska ha en högre radonhalt än 200 Bq/m3 i de rum man vistas i ofta.

Skillnaden mellan radon och strålning

Skillnaden

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som finns runt omkring oss. Den amerikanska EPA... Läs mer »

Hanni . 2022-01-12

Skillnaden mellan Radon och Radium

Skillnaden

Till att börja med är radon en gas och radium är ett fast ämne. ... Radium produceras genom naturligt... Läs mer »

Caye . 2022-03-03

Skillnaden mellan hus och progressivt hus

Skillnaden

Långsammare och cirka 120 bpm. Progressivt hus: snabbare vid 128 bpm, och till skillnad från spåren... Läs mer »

Robinia . 2022-01-03

högt hus eller högt hus

Skillnaden

Vi använder höga främst för saker som är smalare eller tunnare än de är höga: höga människor,... Läs mer »

Allison . 2022-06-14