När förbjöds kvicksilver i termometrar?

av Donica / 2022-05-14

När förbjöds kvicksilver i termometrar?

När förbjöds kvicksilver i termometrar?

Förbud mot användning av kvicksilver i Sverige Sedan 1990-talet har det varit förbjudet att tillverka och använda termometrar, mätinstrument och vissa elektriska komponenter som innehåller kvicksilver.

På motsvarande sätt, hur fungerar en kvicksilvertermometer?

Kvicksilvertermometer är en termometer vars funktion baseras på att kvicksilvers volym ökar med temperaturen. Den består av kvicksilver inneslutet i glas. Vanligtvis finns det mesta kvicksilvret i en bubbla i ena änden. Därifrån kan det expandera ut i en lång och mycket smal hålighet och även kontrahera därifrån. Vad är det för vätska i en termometer? Rumstermometrar innehåller en färgad vätska som vanligen är petroleumprodukt eller sprit. Ofarligt på grund av den minimala mängden. Är vätskan inte silverfärgad innehåller den inte kvicksilver.

Är det kvicksilver i nya termometrar?

Icke-elektrisk eller icke-elektronisk mät- och kontrollutrustning omfattas fortfarande inte av någon gemenskapslagstiftning. Tillgängliga uppgifter visar att 80–90 % av allt kvicksilver som används i mät- och kontrollinstrument finns i medicinska (feber)termometrar och andra termometrar som används i hemmet. Dessutom, hur vet man om man har kvicksilver? Vanliga allmänna symtom är onormal fysisk trötthet, värk i muskler/leder, koncentrations- och minnessvårigheter, yrsel, huvudvärk, mag- och tarmbesvär, psykisk trötthet, ångest och depression.

Hur fungerar en gammaldags termometer?

Mätningen bygger oftast på att en vätska eller metall utvidgar sig vid uppvärmning. Exempel på sådana termometrar är sprit- och kvicksilvertermometern, samt bimetalltermometern där två olika metaller med olika längdutvidgningskoefficienter kan utnyttjas för att mekaniskt påverka en visare. Med detta i åtanke, hur fungerar en digital termometer? Det är DIGITALA termometrar. En del av dem har en speciell elektrisk del som kallas TERMISTOR. En av egenskaperna – resistansen – ändras när temperaturen stiger eller sjunker. På det sättet mäter termometern temperaturen och visar den som en siffra på en display.

Hur tar man temp i munnen?

Temperaturmätning i munnen (oralt)

Termometern placeras under tungan vid sidan av tungbasen. Om den placeras för långt fram i munnen blir mätvärdena upp till 1,0oC för låga. Personen får inte dricka, äta eller röka 15 minuter före mätningen. Det är viktigt att munnen är stängd under mätningen.

Vilken termometer är mest tillförlitlig? Bäst i test har testat 11 stycken febertermometrar. De har undersökt vilka funktioner de har, hur de används och om det finns hygienskydd på termometern. Det viktigaste är hur tillförlitligt resultatet blir och hur enkel den är att använda. Bäst resultat får Braun Thermoscan 7 IRT 6520.

Och därefter, vart är bästa stället att ta tempen på?

Två sätt som är pålitliga är att mäta tempen i örat eller stjärten. Det finns andra mätmetoder som inte ger pålitliga resultat. De rekommenderas därför inte. Barn upp till ett år har ofta trånga hörselgångar, och det kan då vara enklare att ta tempen i stjärten.

När förbjöds mentol cigaretter?

Frågor och svar

Beslutet är en del i EU:s tobaksproduktdirektiv, som började gälla i alla EU-länder . Enligt... Läs mer »

Veronica . 2021-11-24

När förbjöds tigrar på cirkus?

Frågor och svar

Värt att veta om djur på cirkus. Redan 1960 förbjöds apor, tigrar, lejon, björnar och en mängd... Läs mer »

Dido . 2022-04-19

Vilken vätska är vanligast i termometrar?

Frågor och svar

Antalet är lika med temperaturen. Den här typen av termometer kallas VÄTSKETERMOMETER. Olika... Läs mer »

Biddie . 2021-10-09

Vilken vätska används ofta i termometrar?

Frågor och svar

Vilken vätska används oftast i termometrar? Vätskan i en termometer är oftast sprit som är... Läs mer »

Waneta . 2022-06-25